protipožiarne nátery

Ponúkame Vám protipožiarne vypeňovacie nátery na kovové, drevené a betónové konštrukcie - vyžiadajte si CENOVÚ PONUKU.

PLAMOSTOP P9 - je protipožiarny vypeňovací náter na báze vodou riediteľných disperzií, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel. Je určený k ochrane oceľových konštrukcii pred účinkami tepelného zaťaženia vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

PLAMOSTOP P9 BETÓN - je protipožiarny vypeňovací náter na betónové konštrukcie. Je určený k zvýšeniu požiarnej odolnosti betónových konštrukcií v rozsahu 45 až 180 min.

PLAMOSTOP D - protipožiarny vypeňovací náter na drevené konštrukcie.

PLAMOSTOP D transparent - je úplne transparentný protipožiarny náter na drevené konštrukcie. Náterom môžeme dosiahnúť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarské účely.

PLAMOSTOP P9

PLAMOSTOP D

PLAMOSTOP D TRANSPARENT